تلویزیون شهری p5 

نمونه تولید شده به سفارش بیمارستان امام خمینی تهران  ۱۳۹۸ 

تابلو روان

 

تلویزیون شهری 

نمونه  مراحل نصب شده سازه  به سفارش شهرداری تهران ۱۳۹۷ 

آدرس : بزرگراه نواب شمال به جنوب،مجتمع تجاری نواب،طبقه دوم ،واحد ۱۳

2021 ©